23. července 2019

Výše anuity - informace nájemníkům

Výše anuity (nesplaceného úvěru na výstavbu) činí k 1.1.2020:

Pod Tvrzí 386 – 387, 388 – 389 a 390 - 391 :
 • Byt velikosti 43,06m2 - 2 + kk ve výši 26 004,-Kč
 • Byt velikosti 70,69m2 - 3 + 1 ve výši 42 688,-Kč
 • Byt velikosti 76,22m2 - 3 + 1 ve výši 46 022,-Kč

Při převodu bytu do vlastnictví v 1. pololetí 2020 musí být tato anuita splacena do 31.10.2019

Výše anuity (nesplaceného úvěru na výstavbu) činí k 1.7.2020:

Pod Tvrzí 386 – 387, 388 – 389 a 390 - 391 :
 • Byt velikosti 43,06m2 - 2 + kk ve výši 24 981,-Kč
 • Byt velikosti 70,69m2 - 3 + 1 ve výši 41 010,-Kč
 • Byt velikosti 76,22m2 - 3 + 1 ve výši 44 212,-Kč

Při převodu bytu do vlastnictví ve 2. pololetí 2020 musí být tato anuita splacena do 30.4.2020

3. června 2019

Harmonogram prací - Pod Tvrzí 390 - 391

390
Termín nepoužívat
byt typ celý den dopoledne odpad

3 3+1 3. 6. 2019
3.6. - 4.6.2019
6 3+1 3. 6. 2019
3.6. - 4.6.2019
9 3+1 3. 6. 2019
3.6. - 4.6.2019
12 3+1 3. 6. 2019 4. 6. 2019 3.6. - 4.6.2019
15 3+1 4. 6. 2019
3.6. - 4.6.2019
18 3+1 4. 6. 2019
3.6. - 4.6.2019
21 3+1 4. 6. 2019
3.6. - 4.6.2019
1 3+1 V 5. 6. 2019
5.6. -7.6.2019 + 10.6.
4 3+1 V 5. 6. 2019 6. 6. 2019 5.6. -7.6.2019 + 10.6.
7 3+1 V 6. 6. 2019
5.6. -7.6.2019 + 10.6.
10 3+1 V 6. 6. 2019 7. 6. 2019 5.6. -7.6.2019 + 10.6.
13 3+1 V 7. 6. 2019
5.6. -7.6.2019 + 10.6.
16 3+1 V 7. 6. 2019 10. 6. 2019 5.6. -7.6.2019 + 10.6.
19 3+1 V 10. 6. 2019
5.6. -7.6.2019 + 10.6.
2 2+kk 10. 6. 2019
10.6. - 11.6.2019
5 2+kk 10. 6. 2019 11. 6. 2019 10.6. - 11.6.2019
8 2+kk 11. 6. 2019
10.6. - 11.6.2019
11 2+kk 11. 6. 2019
10.6. - 11.6.2019
14 2+kk 11. 6. 2019
10.6. - 11.6.2019
17 2+kk 11. 6. 2019
10.6. - 11.6.2019
20 2+kk 11. 6. 2019
10.6. - 11.6.2019

391
Termín nepoužívat
byt typ celý den dopoledne odpad

1 3+1 12. 6. 2019
12. - 13.6.2019
4 3+1 12. 6. 2019
12. - 13.6.2019
7 3+1 12. 6. 2019 13. 6. 2019 12. - 13.6.2019
10 3+1 13. 6. 2019
12. - 13.6.2019
13 3+1 13. 6. 2019
12. - 13.6.2019
16 3+1 13. 6. 2019
12. - 13.6.2019
3 3+1 V 14. 6. 2019
14.6.+ 17.-18.6.19
6 3+1 V 14. 6. 2019 17. 6. 2019 14.6.+ 17.-18.6.19
9 3+1 V 17. 6. 2019
14.6.+ 17.-18.6.19
12 3+1 V 17. 6. 2019 18. 6. 2019 14.6.+ 17.-18.6.19
15 3+1 V 18. 6. 2019
14.6.+ 17.-18.6.19
18 3+1 V 18. 6. 2019
14.6.+ 17.-18.6.19
2 2+kk 19. 6. 2019
19. - 20.6.2019
5 2+kk 19. 6. 2019
19. - 20.6.2019
8 2+kk 19. 6. 2019
19. - 20.6.2019
11 2+kk 19. 6. 2019 20. 6. 2019 19. - 20.6.2019
14 2+kk 20. 6. 2019
19. - 20.6.2019
17 2+kk 20. 6. 2019
19. - 20.6.2019

Zápis z jednání schůze delegátů Bytového družstva Odolena Voda dne 13.5.2019 – klub Aero, Odolena Voda

Zápis z jednání je dostupný ve formě PDF zde

Usnesení z jednání shromáždění delegátů Bytového družstva Odolena Voda dne 13.5.2019

V části A – Bere na vědomí:
 1. Zprávu předsedy představenstva o činnosti představenstva
 2. Zprávu kontrolní komise

V části B – Schvaluje:
 1. VH po zdanění je ztráta ve výši 34.538,16 Kč, úhrada ze statutárního fondu družstva.
 2. Schválení vyrovnaného rozpočtu pro rok 2019
 3. Respektování rozhodnutí sam. 12 o výši příspěvku do fondu oprav, který bude projednaný na schůzi samosprávy dne 14.5.2019 s účinností od 07/2019
 4. Schválení plánu oprav v celkové výši cca 2.490 tis Kč

S Usnesením z jednání shromáždění delegátů Bytového družstva Odolena Voda dne
13.5.2019:


Souhlasí …………………11..…….….………….. Nesouhlasí ………….0..……...………..
Zdržel se hlasování …………0.....…………..

Usnesení bylo přijato.

Zpráva mandátní komise schůze delegátů Bytového družstva Odolena Voda dne 13.5.2019

V souladu s pořadem jednání Schůze delegátů Bytového družstva Odolena Voda byla dne
29.5.2018 zvolena mandátní komise v tomto složení:
 • Ing. MD - předseda, RA - členka

Po provedené kontrole presenční listiny konstatuje mandátní komise, že na schůzi delegátů
bylo delegováno 12 delegátů, je přítomno celkem …11... delegátů s ...11… počtem hlasů oprávněných k hlasování.

Mandát delegátů se opírá o ustanovení čl. 68 platných stanov BD Odolena Voda.

Na dnešním jednání je přítomna nadpoloviční většina zvolených delegátů nebo jejich
náhradníků a proto je schůze delegátů způsobilá se právoplatně usnášet.
 
Administrátor Vladimír Říha