1. ledna 2018

Upozornění o odečtech vody a tepla

V domech, kde byly v roce 2017 instalovány dálkové odečty měřičů tepla a vody je prováděn odečet měřidel vždy k 31.12. daného roku.

V domech, kde dálkový odečet není, budou probíhat fyzické odečty v průběhu ledna 2018. O přesném termínu budete informováni prostřednictvím fy I.RTN.


S pozdravem
Jana Říhová
předsedkyně představenstva

19. září 2016

Termíny výměny rozvodů vody a odpadu

Ve dnech 3.10.2016 až 2.11.2016 bude v domě prováděna výměna rozvodů vody a odpadu. Práce budou prováděny v pracovní dny v době od 7.00 do 17.00 hod. V tyto časy nepoteče voda a žádám Vás, aby jste nepoužívali odpad (myslete na to). 

Byty je nutné zpřístupnit v těchto termínech – vchod č. p. 386:


Byty je nutné zpřístupnit v těchto termínech – vchod č. p. 387:
Při pracích umožněte přístup k elektrické energii.


Kontakty:
 • prováděcí firma: p. Kropáč tel. 721 439 117
 • koordinace a dozor družstva: p. Hartl tel. 732 718 258, p. Urbanec tel. 731 135 046


Jana Říhová, předsedkyně představenstva

11. září 2016

Harmonogram prací při čištění komínových průduchů a kontrol spalinových cest dne 20.-21. září 2016


Práce bude stejně jako v loňském roce provádět firma Radoinvest.

Postup prací v úterý dne 20. září 2016:
 • 08.00 – 10.00 hod. ČSA 229 a 231, Partyzánská 241, 242
 • 09.00 – 11.00 hod. Husova 213, 214 
 • 10.00 – 12.00 hod. Dukelská 243, 244 
 • 11.00 – 13.00 hod Dukelská 245,246 
 • 13.00 – 15.00 hod Květnová 211, 212 
 • 14.00 – 16.00 hod Husova 217, 218
 • 16.00 – 17.00 hod Lidická 215, 216

Postup prací ve středu dne 21. září 2016:
 • 08.00 – 10.00 hod. Ke stadionu 292, 293 
 • 09.00 – 11.00 hod Seifertova 284, 285
 • 10.00 – 12.00 hod. Seifertova 286, 287
 • 11.00 – 13.00 hod. Seifertova 288, 289
 • 13.00 – 15.30 hod Seifertova 290, 291
 • 15.00 – 16.30 hod. Žižkova 219, 220

Je nutná i kontrola napojení spotřebiče na komín, nebo spalinovou cestu a proto je nezbytně nutné zajistit přístup k napojenému zařízení.

Výše uvedené časy jsou přibližné a je nutno počítat s určitou časovou tolerancí. 

Komu nebude vyhovovat výše uvedený termín, může využít ještě náhradní termín, který bude upřesněn později.

Kdo nebude přítomen ani na jeden z výše uvedených termínů musí do 31. října 2016 předložit do kanceláře BD Odolena Voda, Větrná 304, Odolena Voda, vlastní protokol o kontrole spalinových cest oprávněnou osobou provedené v roce 2016, jinak se vystavuje možnosti uplatňování právních následků za nedodržování nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

V Odolena Vodě dne: 7.září 2016

David Hanžl,
agenda revizí BD Odolena Voda, tel.: 603220708

8. ledna 2016

Výměna vodoměrů na teplou vodu


Vážení nájemníci a vlastníci,
v těchto dnech bude v rámci odečtů vodoměrů a měřičů tepla provedena výměna vodoměru na teplou vodu. Aby bylo možné vodoměr vyměnit, tak je nutné uzavřít stoupací vedení vody v bytě. Pokud při odečtech bude zjištěno, že není možné vodoměr na teplou vodu vyměnit z důvodu nefunkčních uzávěrů v bytech, tak bude výměna vodoměru provedena v dalším termínu a zároveň s tím bude provedena výměna uzavíracích ventilů.

Vzhledem k tomu, že uzavírací ventil je příslušenství k bytu, bude náklad na výměnu těchto ventilů zahrnut do vyúčtování služeb a to pouze těm bytům, kterých se to týká. 

Děkuji za pochopení.

30. prosince 2015

Zpráva mandátní komise schůze delegátů Bytového družstva

Zpráva mandátní komise schůze delegátů Bytového družstva Odolena Voda dne 16.9.2015

V souladu s pořadem jednání Schůze delegátů Bytového družstva Odolena Voda byla dne 16.9.2015  zvolena mandátní komise v tomto složení:
 • Ing. Martina Dvořáková – předsedkyně, Pavla Mikolášková - členka a František Herda  člen MK
Po provedené kontrole presenční listiny konstatuje mandátní komise, že na schůzi delegátů bylo delegováno 15 delegátů, je přítomno celkem …14.…… delegátů s 93,33% počtem hlasů oprávněných k hlasování.

Mandát delegátů se opírá o ustanovení čl. 68 platných stanov BD Odolena Voda.

Na dnešním jednání je přítomna nadpoloviční většina  zvolených delegátů nebo jejich náhradníků a proto je schůze  delegátů způsobilá se právoplatně usnášet. 

Mandátní komise :
Ing. Martina Dvořáková - předsedkyně
Pavla Mikolášková  – členka
František Herda  – člen
 
Administrátor Vladimír Říha